PROSJEKTER

ProsjekterRotary International har en stor prosjektportefølje, og har over tid bevilget mer enn 16,8 milliarder kroner til forskjellige prosjekter og programmer. Det mest omfattende prosjektet Rotary er engasjert i er et samarbeid med WHO for å utrydde polio på verdensbasis. Rotary har her bidratt med over 3 milliarder kroner.


På nasjonal basis i Norge har Rotary mange aktiviteter rettet mot ungdom. Eksempler er: 


 • Handicamp - en internasjonal sommerleir for fysisk funksjonshemmede og funksjonsfriske ungdommer.
 • Årlige lederskapsprogram for ungdom (RYLA)
 • Internasjonal ungdomsutveksling


I tillegg arbeider og støtter Sola Rotary lokale/internasjonale prosjekter som:


 • Rotaryfesten - årlig arrangement for HVPU-ungdom i Sola

 • Sansehagen - vedlikehold av parken ved Sola Sykehjem

 • Karanba i Brasil, ungdomsarbeide i Rio

 • Shelterbox gir mennesker utsatt for natur- eller menneskeskapte katastrofer husly, verdighet og en mulighet til gjenoppbygging av sine liv. 
 • Haydom - øyeblikk i Afrika
 • Sola Rotary Klubb har i flere år støttet øyeklinikken ved Haydom Lutherske Sykehus i Tanzania.

  Vi var så heldige å få dr. Johan Seland til å fortelle om livet på øyeavdelingen, bl.a. den ambulerende tjeneste som kalles «outreach» hvor vellykkede øyeoperasjoner forgår under svært primitive forhold i distriktene. På den måten kan man nå folk som ikke har råd til å reise til sykehuset. Dr. Seland var den som startet opp øyeavdelingen på Haydom og han har utrettet et fantastisk arbeid med å redde og skaffe tilbake synet til barn og voksne. Han har også sørget for å utdanne en lokal person som nå utfører operasjonene. Vi fikk bekreftet at gavene på betryggende måte går direkte til arbeidet uten noe forsvinner underveis.

  Det er etter slike foredrag vi ser hvor privilegerte vi er i Norge. Ikke minst hvor mye hjelp sykehuset i Tanzania utretter for utrolig små midler, med bla en fødeavdeling som tar imot like mange barn som Haukeland sykehus.

  Etter dette foredraget så er klubben sikker det blir støtte til prosjektet også neste år. Det er hyggelig å konstatere at også Sola Innerwheele klubb har støttet dette prosjektet i flere år slik at dette har blitt et felles løft.


Sosiale medier

Meeting info

Venue: Sandetun
Address: Sandetunvegen
Postal Code: 4050
City: Sola
Country: NO
Day: Tirsdag
Time: 18:15
Language: no

Read morerotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...