Velkommen til 

Sola

RotaryklubbSola Rotary prioriterer vennskap gjennom ukentlige møter og andre arrangementer og lokale prosjekter, men støtter også Rotary´s prosjekter nasjonalt og internasjonalt.Prosjekter


Rotary International har en stor prosjektportefølje, og har over tid bevilget mer enn 16,8 milliarder kroner til forskjellige prosjekter og programmer. Det mest omfattende prosjektet Rotary er engasjert i er et samarbeid med WHO for å utrydde polio på verdensbasis. Rotary har her bidratt med over 3 milliarder kroner.


På nasjonal basis i Norge har Rotary mange aktiviteter rettet mot ungdom. Eksempler er: 


  • Handicap - en internasjonal sommerleir for fysisk funksjonshemmede og funksjonsfriske ungdommer.
  • Årlige lederskapsprogram for ungdom (RYLA)
  • Internasjonal ungdomsutveksling


I tillegg arbeider og støtter Sola Rotary lokale/internasjonale prosjekter som:


  • Rotaryfesten - årlig arrangement for HVPU-ungdom i Sola

  • Sansehagen - vedlikehold av parken ved Sola Sykehjem

  • Karanba i Brasil, ungdomsarbeide i Rio

  • Shelterbox gir mennesker utsatt for natur- eller menneskeskapte katastrofer husly, verdighet og en mulighet til gjenoppbygging av sine liv. 


 

Sosiale medier

Meeting info

Venue: Sandetun
Address: Sandetunvegen
Postal Code: 4050
City: Sola
Country: NO
Day: Tirsdag
Time: 18:15
Language: no

Read morerotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...